Meghívó
Meghívó

Meghívó

Értesítjük a Sport Canine Sportegyesület (székhely: 1157 Budapest, Páskom park 4. V/32.) tagjait, hogy a sportegyesület 2023.november 12. napján közgyűlést tart.
Helye: Kerektói Kutyás Központ – 1172 Budapest, Kerektói u. 31.
Időpontja: 2023.11.12. vasárnap 15:00
Megismételt közgyűlés időpontja: 2023.11.12 15:30 helyszín ugyanaz.

A közgyűlés napirendi pontjai

  1. 2024-es verseny-, vizsganaptár összeállítása
  2. A Sport Canine Sportegyesület 2023-es évi beszámolója
  3. Új tagok toborzása
  4. Csapatépítő tréningek, szemináriumok, egyéb rendezvények

A Közgyűlés csak abban az esetben határozatképes, ha a tagok háromnegyede képviseltetik magukat, és jelenlétüket a jelenléti ív aláírásával igazolják. Amennyiben a Közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, megismételt Közgyűlés kerül összehívásra a napirendi pontok változatlanul hagyása mellett.
Megismételt Közgyűlés: ugyanazon a helyszínen, mely a tagok hányadától függetlenül határozatképes lesz.
A tagoknak lehetőségük van meghatalmazott útján képviseltetni tagsági jogaikat.
Kérjük tagjainkat, hogy amennyiben további témát szeretnének javasolni azt a közgyűlés időpontját megelőzően 2023. november 10. napjáig írásban juttassák el részünkre.

Budapest, 2023. november 1.

Varga Tamás
Sport Canine Sportegyesület elnöke