Meghívó
Meghívó

Meghívó

Értesítjük a Sport Canine Sportegyesület (székhely: 1157 Budapest, Páskom park 4. V/32.) tagjait, hogy a sportegyesület 2022. április 2. napján rendkívüli közgyűlést tart.

Helye: DOG3 Közösségi Kutyás Tér 1031 Budapest, Gázgyár utca 19332/3

Időpontja: 2022.04.02. szombat 9:00

Megismételt közgyűlés időpontja: 2022.04.02 9:30 helyszín ugyanaz.

A rendkívüli közgyűlés napirendi pontjai

1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, hitelesítők)

2. A Sport Canine Sportegyesület alapszabályának módosítás. A MEOESZ tagsághoz szükséges módosítások egyeztetése. A sportegyesület alapszabályának II.pontjának kiegészítése, az FCI, és a MEOESZ alapelveinek, és szabályainak betartásáról, valamint irányelveinek követéséről. 

A Közgyűlés csak abban az esetben határozatképes, ha a tagok háromnegyede képviseltetik magukat, és jelenlétüket a jelenléti ív aláírásával igazolják. Amennyiben a Közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, megismételt Közgyűlés kerül összehívásra a napirendi pontok változatlanul hagyása mellett. 

Megismételt Közgyűlés: ugyanezen a helyszínen, mely a tagok hányadától függetlenül határozatképes 

lesz. A tagoknak lehetőségük van meghatalmazott útján képviseltetni tagsági jogaikat.

Kérjük tagjainkat, hogy amennyiben további témát szeretnének javasolni azt a közgyűlés időpontját megelőzően 2022. március 30. napjáig írásban juttassák el részünkre.

Budapest, 2022. március 28.

Varga Tamás

Sport Canine Sportegyesület elnöke